Články

110 of 21 položky

Banská Štiavnica – púť na Kalváriu

Ružencové bratstvo spolu so svojím duchovným otcom pátrom Gerhardom zorganizovalo v sobotu 18. mája 2019 púť na Kalváriu do Banskej Štiavnice. V Dolnom kostole sme slávili svätú omšu za celú farnosť a svojich drahých s úmyslami, s ktorými sme putovali na Kalváriu. Pred svätou omšou nám pán farár porozprával históriu kostola a celej Banskoštiavnickej kalvárie. Po svätej omši duchovný otec sprevádzal […]

Farský ples 2019

Dňa 22.2. 2019 sa v našej farnosti konal Farský ples, ktorý zorganizovali  manželia Krakovikovci, Martin Baláž, Veronika Píšová a Martina Balážová. Ples sa konal v Dome kultúry v Kanianke. Výbornú atmosféru vytvorili  Poluvská cimbalovka a naša farská kapela. Na tomto veselom podujatí sa zúčastnilo 120 ľudí. Mnohí svojím príspevkom do tomboly potešili výhercov. Celé podujatie sa nieslo v radostnom duchu. Ďakujeme […]

Sielnica na sv. omši

V podvečer slávnosti Zjavenia Pána (5.1.) obohatil svätú omšu liturgickými piesňami Folklórny súbor Sielnica z Lazian. Ďakujeme im za kultúrny zážitok. …GALÉRIA…

Dobrá novina 2018

V tomto ročníku Dobrej noviny sme koledovali pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande. Sami sú veľmi aktívni, spájajú sa, aby pomáhali svojim priateľom, susedom a núdznym vo svojich komunitách. S dodatočnou podporou od darcov zo Slovenska budú môcť rozšíriť svoj záber aktivít a pomôcť väčšiemu množstvu ľudí. U nás v Kanianke sme navštívili 30 […]

Jasličková 2018

Na sviatok Narodenia Pána sa opäť v našej farnosti uskutočnila jasličková pobožnosť. Opísala nám život Jozefa a Márie, keď prišiel na svet Ježiš Kristus. Jasličková pobožnosť bola tvorená ľudovými piesňami od známych interpretov. Ďakujeme všetkým deťom, mládeži, rodičom a pátrovi Gerhardovi za účinkovanie. …GALÉRIA…

Misie 2018

V sobotu, 1. decembra, sa večernou svätou omšou začali v našej farnosti ľudové misie. Viedol ich misijný tím pátra Ivana Flimela. V utorok 4. decembra viedlo spoločenstvo Shekinah spolu s pátrom Jozefom Mihokom a študentami redemptoristami evanjelizačný program pre žiakov ZŠ Kanianka. V piatok večer 7. decembra viedli laici so spoločenstva Shekinah spolu s pátrom […]

Katarínsky koncert vážnej hudby

V sobotu podvečer 24. novembra 2018 sa konal Katarínsky koncert vážnej hudby pedagógov a žiakov ZUŠ Bojnice. V programe sa predstavili: hra na organe, rôzne fanfáry, klarinetové trio, spev a dychový orchester Maguranka Junior. Medzi vystúpeniami mal hovorené slovo páter Gerhard. Ďakujeme žiakom a pedagógom ZUŠ Bojnice a tešíme sa na najbližšiu spoluprácu. …GALÉRIA…

25. výročie posvätenia chrámu

V stredu 7. novembra 2018 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Už 25 rokov máme v Kanianke chrám Božského Srdca Ježišovho . 25. výročie sme spolu všetci oslávili na slávnostnej svätej omši za prítomnosti kňazov pôsobiacich v našej farnosti: vdp. Romana Fureka, vdp. Mariana Majdu, vdp. Mareka Martinkoviča, vdp. Borisa Brutovského, vdp. Ivana Miksaia […]

Odhalenie pamätníka

Dnes sa v areáli kostola odhalil a posvätil pamätník venovaný padlým vojakom z obce Kanianka v 1. svetovej vojne. Pri pietnom akte zazneli piesne Chrámového zboru Jozefa Hanku z Kanianky. …GALÉRIA…

Festival mariánskych pútnických piesní

16.septembra 2018 v spolupráci Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Farského úradu v Kanianke a Domu Kultúry v Kanianke sa konal festival mariánskych pútnických piesni – “Počuli sme vrúcny hlas”. Ďakujeme všetkým zborom za účinkovanie na festivale a peknú prezentáciu mariánskych piesni. Účinkovali: Chrámový spevácky zbor Jozefa Hanku z Kanianky, Spevácka skupina Rozlet z Prievidze, Spevácka […]